اخبار
ورق آلیاژی 12 میل برشی A5 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ورق سیاه 15 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 5.7 % +
ورق آلیاژی 30 میل فابریک قیمت روز : 350,007 | 0 % -
شمش 150*150 زنجان قیمت روز : 146,000 | 1.4 % +
ورق روغنی 0.30 میل ST12 ف قیمت روز : 327,000 | 0.3 % -
قوطی 4 میل 50*50 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
لوله داربستی 2.5 میل کارخ قیمت روز : 259,000 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 10 قیمت روز : 315,000 | 1 % +
نبشی سایز 12 شش متری قیمت روز : 163,000 | 0.6 % +
لوله جدار چاهی 12 اینچ 4 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
کیان فولاد
ورود

پروفیل

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۵
محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
قوطی 2 میل 20*20 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 30*30 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 40*40 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 50*50 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 3 میل 30*30 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 40*40 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 50*50 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 60*60 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 4 میل 40*40 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 50*50 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 60*60 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 80*80 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید