اخبار
میلگرد آجدار 22 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
لوله اسپیرال 64 اینچ 15 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 قیمت روز : 306,000 | 3.6 % -
تیر هاش سبک سایز 30 قیمت روز : 470,000 | 3.2 % -
تیر هاش سبک سایز 20 قیمت روز : 225,000 | 2.2 % +
قوطی 2 میل 30*30 شش متری قیمت روز : 243,000 | 2.9 % +
ورق سیاه 5 میل برشی st37 قیمت روز : 239,000 | 5.9 % +
لوله مانیسمان 2 اینچ رده قیمت روز : 10,800,000 | 100 % +
نبشی سایز 12 شش متری قیمت روز : 163,000 | 0.6 % +
ناودانی 14 سنگین 12 متری قیمت روز : 182,000 | 0.5 % +
کیان فولاد
ورود

پروفیل

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
قوطی 2 میل 20*20 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 30*30 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 40*40 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 50*50 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 3 میل 30*30 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 40*40 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 50*50 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 60*60 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 4 میل 40*40 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 50*50 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 60*60 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 80*80 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید