اخبار
ناودانی 10 سنگین 12 متری قیمت روز : 181,000 | 0.6 % +
لوله درزدار صنعتی 1 اینچ قیمت روز : 269,000 | 100 % +
ورق روغنی 1 میل ST12 مبار قیمت روز : 274,000 | 0.4 % +
تیرآهن ذوب سایز 18 قیمت روز : 34,400,000 | 0.3 % +
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 قیمت روز : 310,000 | 2.9 % +
لوله جدار چاهی 10 اینچ 5 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
میلگرد آجدار 28 بافق یزد قیمت روز : 157,000 | 1.3 % +
ناودانی 16 سنگین 12 متری قیمت روز : 184,000 | 1.6 % +
ورق استیل بگیر0.5 عرض 100 قیمت روز : 726,000 | 0.1 % +
ورق رنگی آبی 0.50 عرض 125 قیمت روز : 352,000 | 0.3 % +
کیان فولاد
ورود

پروفیل

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
قوطی 2 میل 20*20 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 30*30 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 40*40 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 50*50 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 3 میل 30*30 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 40*40 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 50*50 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 60*60 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 4 میل 40*40 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 50*50 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 60*60 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 80*80 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید