اخبار
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 12 قیمت روز : 279,000 | 1.1 % -
ورق سیاه 5 میل برشی st37 قیمت روز : 239,000 | 5.9 % +
آهن اسفنجی میانه قیمت روز : 101,370 | 1.6 % +
لوله جدار چاهی 10 اینچ 4 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
لوله اسپیرال 48 اینچ 12 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
لوله تست آب 1 اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
قوطی بگیر 2 میل 40*40 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
ورق استیل بگیر 0.6 عرض 12 قیمت روز : 731,000 | 0.1 % -
ورق استیل نسوز 2 میل 310s قیمت روز : 3,000,001 | 0 % +
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 قیمت روز : 261,500 | 33.8 % -
کیان فولاد
ورود

پروفیل ساختمانی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
قوطی 2 میل 20*20 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 30*30 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 40*40 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 50*50 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 3 میل 30*30 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 40*40 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 50*50 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 60*60 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 4 میل 40*40 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 50*50 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 60*60 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 80*80 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید