اخبار
ورق رنگی آبی 0.50 عرض 125 قیمت روز : 352,000 | 0.3 % +
ورق آلیاژی 12 میل برشی A2 قیمت روز : 264,006 | 0 % -
قوطی 2 میل 50*50 شش متری قیمت روز : 243,000 | 2.9 % +
میلگرد آجدار 22 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
تیر هاش سبک سایز 18 قیمت روز : 205,000 | 4.9 % +
ورق اسیدشویی 3 میل st37 م قیمت روز : 267,000 | 31.1 % -
لوله تست آب ½ اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
تیر هاش سنگین سایز 22 قیمت روز : 415,000 | 2.4 % +
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 10 قیمت روز : 308,000 | 1 % +
ورق استیل نگیر 2 عرض 1250 قیمت روز : 1,150,001 | 0 % +
کیان فولاد
ورود

پروفیل ساختمانی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
قوطی 2 میل 20*20 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 30*30 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 40*40 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 2 میل 50*50 شش متری
243,000 2.9 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 2 شاخه ST37
قوطی 3 میل 30*30 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 40*40 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 50*50 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 3 میل 60*60 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 3 شاخه ST37
قوطی 4 میل 40*40 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 50*50 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 60*60 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
قوطی 4 میل 80*80 شش متری
233,000 1.7 %
لوله یاران
تهران
۱۴:۰۴ 4 شاخه ST37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید