اخبار
لوله تست آب ¼ 1 اینچ 2.5 قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق سیاه 15 میل برشی st37 قیمت روز : 233,000 | 4.7 % +
ورق استیل نگیر 1.25 عرض 1 قیمت روز : 1,180,001 | 0 % +
ورق سیاه 10 میل برشی st37 قیمت روز : 230,000 | 6.1 % +
تیر هاش سنگین سایز 14 قیمت روز : 230,000 | 2.2 % +
ورق سیاه 20 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 3 % +
لوله درزدار صنعتی 4 اینچ قیمت روز : 269,000 | 100 % +
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
ورق سیاه 30 میل فابریک st قیمت روز : 252,000 | 3.6 % +
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 10 قیمت روز : 278,000 | 1.4 % -
کیان فولاد
ورود

ورق سیاه

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق سیاه 50 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
275,000 10.9 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 50 2 فابریک st37
ورق سیاه 15 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
270,000 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 15 2 فابریک st37
ورق سیاه 12 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
265,000 -1.1 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 12 2 فابریک st37
ورق سیاه 20 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
257,000 3.1 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 20 2 فابریک st37
ورق سیاه 30 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
252,000 3.6 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 30 2 فابریک st37
ورق سیاه 40 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
252,000 3.6 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 40 2 فابریک st37
ورق سیاه 25 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
248,000 2 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 25 2 فابریک st37
ورق سیاه 15 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 5.7 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 15 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 20 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 3 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 20 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 25 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 3 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 25 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 30 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 3 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 30 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 3 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
241,000 5.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 3 1.5 رول st37
ورق سیاه 4 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
241,000 5.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 4 1.5 رول st37
ورق سیاه 5 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
239,000 5.9 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 5 1.5 رول st37
ورق سیاه 12 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
234,000 5.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 12 1.5 رول st37
ورق سیاه 15 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
233,000 4.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 15 1.5 رول st37
ورق سیاه 6 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
230,000 6.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 6 1.5 رول st37
ورق سیاه 8 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
230,000 4.3 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 8 1.5 رول st37
ورق سیاه 10 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
230,000 6.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 10 1.5 رول st37
ورق سیاه 2 میل برشی st37 مبارکه عرض 1000
230,000 -27.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول st37
ورق سیاه 2 میل برشی st37 مبارکه عرض 1250
224,000 -27.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول st37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید