اخبار
ورق استیل نسوز 5 میل 310s قیمت روز : 3,000,001 | 0 % +
میلگرد آجدار 20 بافق یزد قیمت روز : 157,000 | 1.3 % +
لوله تست آب ½ اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
تیرآهن ذوب سایز 22 قیمت روز : 52,200,000 | 0.2 % -
قوطی 4 میل 60*60 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 قیمت روز : 258,000 | 35.7 % -
ناودانی 14 سنگین 12 متری قیمت روز : 182,000 | 0.5 % +
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 12 قیمت روز : 279,000 | 1.1 % -
ورق سیاه 12 میل فابریک st قیمت روز : 265,000 | 1.1 % -
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 قیمت روز : 310,000 | 2.9 % +
کیان فولاد
ورود

ورق سیاه

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق سیاه 50 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
275,000 10.9 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 50 2 فابریک st37
ورق سیاه 15 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
270,000 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 15 2 فابریک st37
ورق سیاه 12 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
265,000 -1.1 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 12 2 فابریک st37
ورق سیاه 20 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
257,000 3.1 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 20 2 فابریک st37
ورق سیاه 30 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
252,000 3.6 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 30 2 فابریک st37
ورق سیاه 40 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
252,000 3.6 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 40 2 فابریک st37
ورق سیاه 25 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
248,000 2 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 25 2 فابریک st37
ورق سیاه 15 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 5.7 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 15 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 20 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 3 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 20 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 25 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 3 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 25 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 30 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 3 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 30 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 3 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
241,000 5.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 3 1.5 رول st37
ورق سیاه 4 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
241,000 5.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 4 1.5 رول st37
ورق سیاه 5 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
239,000 5.9 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 5 1.5 رول st37
ورق سیاه 12 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
234,000 5.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 12 1.5 رول st37
ورق سیاه 15 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
233,000 4.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 15 1.5 رول st37
ورق سیاه 6 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
230,000 6.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 6 1.5 رول st37
ورق سیاه 8 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
230,000 4.3 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 8 1.5 رول st37
ورق سیاه 10 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
230,000 6.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 10 1.5 رول st37
ورق سیاه 2 میل برشی st37 مبارکه عرض 1000
230,000 -27.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول st37
ورق سیاه 2 میل برشی st37 مبارکه عرض 1250
224,000 -27.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول st37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید