اخبار
ورق روغنی 1 میل ST12 مبار قیمت روز : 274,000 | 0.4 % +
ورق روغنی 0.80 میل ST12 م قیمت روز : 279,000 | 0.7 % +
لوله اسپیرال 48 اینچ 12 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 قیمت روز : 258,000 | 35.7 % -
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 12 قیمت روز : 278,000 | 1.4 % -
لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق آلیاژی 10 میل برشی A2 قیمت روز : 252,006 | 0 % -
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 12 قیمت روز : 332,000 | 100 % +
ورق رنگی آبی 0.48 عرض 125 قیمت روز : 332,000 | 100 % +
لوله تست آب 6 اینچ 3 میل قیمت روز : 271,000 | 100 % +
کیان فولاد
ورود

ورق روغنی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق روغنی 0.30 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
327,000 -0.3 %
فولاد غرب آس
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.3 1 رول ST12
ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1250
285,000 -0.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 0.5 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1000
284,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1 رول ST12
ورق روغنی 0.80 میل ST12 مبارکه عرض 1000
280,000 0 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۱:۱۷ 0.8 1 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 مبارکه عرض 1000
280,000 0 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۱:۱۷ 0.9 1 رول ST12
ورق روغنی 2 میل ST12 مبارکه عرض 1250
280,000 -1.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 2 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.70 میل ST12 مبارکه عرض 1000
279,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.7 1 رول ST12
ورق روغنی 0.80 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.7 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.8 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.9 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.70 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 0.7 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.25 میل ST12 مبارکه عرض 1250
278,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1.25 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.5 میل ST12 مبارکه عرض 1250
278,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1.5 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1 میل ST12 مبارکه عرض 1250
274,000 0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.60 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
273,000 -0.4 %
فولاد غرب آس
تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.60 میل ST12 فولاد غرب عرض 1250
272,000 -0.4 %
فولاد غرب آس
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1 میل ST12 مبارکه عرض 1000
272,000 0.7 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 1 1 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 چینی عرض 1250
271,000 0.4 %
چین
تهران
۱۰:۳۹ 0.9 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.25 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
271,000 -2.6 %
فولاد غرب آس
تهران
۱۰:۳۹ 1.25 1 رول ST12
ورق روغنی 1 میل ST12 چینی عرض 1250
269,000 -0.4 %
چین
تهران
۱۴:۰۳ 1 1.25 رول ST12
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید