اخبار
میلگرد آجدار 20 بافق یزد قیمت روز : 157,000 | 1.3 % +
ورق آجدار 3 میل st37 گیلا قیمت روز : 360,001 | 100 % +
تیر هاش سبک سایز 14 قیمت روز : 225,000 | 2.2 % -
لوله جدار چاهی 10 اینچ 5 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق آلیاژی 25 میل فابریک قیمت روز : 350,007 | 0 % -
ناودانی 6 سبک 6 متری قیمت روز : 176,000 | 1.7 % +
ورق سیاه 12 میل فابریک st قیمت روز : 265,000 | 1.1 % -
ورق سیاه 20 میل فابریک st قیمت روز : 257,000 | 3.1 % +
ورق روغنی 1.5 میل ST12 مب قیمت روز : 278,000 | 0.4 % -
کیان فولاد
ورود

ورق روغنی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق روغنی 0.30 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
327,000 -0.3 %
فولاد غرب آس
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.3 1 رول ST12
ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1250
285,000 -0.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 0.5 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1000
284,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1 رول ST12
ورق روغنی 0.80 میل ST12 مبارکه عرض 1000
280,000 0 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۱:۱۷ 0.8 1 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 مبارکه عرض 1000
280,000 0 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۱:۱۷ 0.9 1 رول ST12
ورق روغنی 2 میل ST12 مبارکه عرض 1250
280,000 -1.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 2 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.70 میل ST12 مبارکه عرض 1000
279,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.7 1 رول ST12
ورق روغنی 0.80 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.7 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.8 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.9 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.70 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 0.7 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.25 میل ST12 مبارکه عرض 1250
278,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1.25 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.5 میل ST12 مبارکه عرض 1250
278,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1.5 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1 میل ST12 مبارکه عرض 1250
274,000 0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.60 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
273,000 -0.4 %
فولاد غرب آس
تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.60 میل ST12 فولاد غرب عرض 1250
272,000 -0.4 %
فولاد غرب آس
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1 میل ST12 مبارکه عرض 1000
272,000 0.7 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 1 1 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 چینی عرض 1250
271,000 0.4 %
چین
تهران
۱۰:۳۹ 0.9 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.25 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
271,000 -2.6 %
فولاد غرب آس
تهران
۱۰:۳۹ 1.25 1 رول ST12
ورق روغنی 1 میل ST12 چینی عرض 1250
269,000 -0.4 %
چین
تهران
۱۴:۰۳ 1 1.25 رول ST12
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۵

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید