اخبار
ورق آلیاژی 25 میل فابریک قیمت روز : 350,007 | 0 % -
تیر هاش سبک سایز 30 قیمت روز : 470,000 | 3.2 % -
ورق روغنی 0.90 میل ST12 م قیمت روز : 280,000 | 100 % +
نبشی سایز 5 شش متری قیمت روز : 165,000 | 1.2 % +
ورق سیاه 30 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 3 % +
لوله اسپیرال 56 اینچ 12 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق سیاه 40 میل فابریک st قیمت روز : 252,000 | 3.6 % +
ورق روغنی 1.5 میل ST12 مب قیمت روز : 278,000 | 0.4 % -
میلگرد آجدار 20 ابهر قیمت روز : 156,500 | 2.2 % +
ورق آلیاژی 10 میل برشی A5 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
کیان فولاد
ورود

ورق روغنی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق روغنی 0.30 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
327,000 -0.3 %
فولاد غرب آس
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.3 1 رول ST12
ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1250
285,000 -0.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 0.5 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1000
284,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1 رول ST12
ورق روغنی 0.80 میل ST12 مبارکه عرض 1000
280,000 0 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۱:۱۷ 0.8 1 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 مبارکه عرض 1000
280,000 0 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۱:۱۷ 0.9 1 رول ST12
ورق روغنی 2 میل ST12 مبارکه عرض 1250
280,000 -1.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 2 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.70 میل ST12 مبارکه عرض 1000
279,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.7 1 رول ST12
ورق روغنی 0.80 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.7 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.8 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.9 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.70 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 0.7 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.25 میل ST12 مبارکه عرض 1250
278,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1.25 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.5 میل ST12 مبارکه عرض 1250
278,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1.5 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1 میل ST12 مبارکه عرض 1250
274,000 0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.60 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
273,000 -0.4 %
فولاد غرب آس
تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.60 میل ST12 فولاد غرب عرض 1250
272,000 -0.4 %
فولاد غرب آس
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1 میل ST12 مبارکه عرض 1000
272,000 0.7 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 1 1 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 چینی عرض 1250
271,000 0.4 %
چین
تهران
۱۰:۳۹ 0.9 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.25 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
271,000 -2.6 %
فولاد غرب آس
تهران
۱۰:۳۹ 1.25 1 رول ST12
ورق روغنی 1 میل ST12 چینی عرض 1250
269,000 -0.4 %
چین
تهران
۱۴:۰۳ 1 1.25 رول ST12
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید