اخبار
لوله درزدار صنعتی 3 اینچ قیمت روز : 269,000 | 100 % +
ورق آلیاژی 10 میل فابریک قیمت روز : 435,006 | 0 % -
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 12 قیمت روز : 295,000 | 1 % +
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 قیمت روز : 303,000 | 1 % +
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 12 قیمت روز : 328,000 | 0.3 % -
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 10 قیمت روز : 275,000 | 2.5 % -
لوله تست آب ¼ 1 اینچ 2.5 قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق آلیاژی 15 میل برشی A5 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ورق آلیاژی 15 میل برشی A2 قیمت روز : 266,006 | 0 % -
ورق استیل نسوز 2 میل 310s قیمت روز : 3,000,001 | 0 % +
کیان فولاد
ورود

ورق اسیدشویی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مبارکه عرض 1000
267,000 -12.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول w22
ورق اسیدشویی 3 میل st37 مبارکه عرض 1000
267,000 -31.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 مبارکه عرض 1250
267,000 -31.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل st37 مبارکه عرض 1000
266,000 -31.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مبارکه عرض 1250
265,000 -32.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 مبارکه عرض 1250
264,000 -32.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غرب عرض 1000
264,000 -32.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غرب عرض 1000
264,000 -32.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 مبارکه عرض 1000
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 مبارکه عرض 1250
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 مبارکه عرض 1000
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 مبارکه عرض 1250
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غرب عرض 1000
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 غرب عرض 1000
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 غرب عرض 1250
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 غرب عرض 1000
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 غرب عرض 1250
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید