اخبار
ورق آلیاژی 6 میل برشی ST5 قیمت روز : 263,004 | 34.6 % -
تیر هاش سبک سایز 22 قیمت روز : 420,000 | 2.4 % -
لوله اسپیرال 56 اینچ 12 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
لوله تست آب 1 اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق آلیاژی 20 میل فابریک قیمت روز : 282,006 | 0 % -
تیر هاش سنگین سایز 24 قیمت روز : 425,000 | 1.2 % -
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 قیمت روز : 258,000 | 35.7 % -
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 10 قیمت روز : 285,000 | 6 % -
ورق استیل نگیر 0.6 عرض 12 قیمت روز : 1,190,001 | 0 % +
شمش 150*150 زنجان قیمت روز : 146,000 | 1.4 % +
کیان فولاد
ورود

ورق اسیدشویی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مبارکه عرض 1000
267,000 -12.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول w22
ورق اسیدشویی 3 میل st37 مبارکه عرض 1000
267,000 -31.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 مبارکه عرض 1250
267,000 -31.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل st37 مبارکه عرض 1000
266,000 -31.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مبارکه عرض 1250
265,000 -32.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 مبارکه عرض 1250
264,000 -32.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غرب عرض 1000
264,000 -32.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غرب عرض 1000
264,000 -32.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 مبارکه عرض 1000
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 مبارکه عرض 1250
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 مبارکه عرض 1000
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 مبارکه عرض 1250
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غرب عرض 1000
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 غرب عرض 1000
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 غرب عرض 1250
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 غرب عرض 1000
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 غرب عرض 1250
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید