اخبار
لوله تست آب ¼ 1 اینچ 2.5 قیمت روز : 271,000 | 100 % +
لوله مانیسمان 6 اینچ رده قیمت روز : 70,540,000 | 100 % +
میلگرد آجدار 22 میانه قیمت روز : 156,500 | 1.6 % +
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 100 قیمت روز : 280,000 | 3.2 % -
تیرآهن ذوب سایز 16 قیمت روز : 28,700,000 | 1.4 % +
ورق روغنی 0.80 میل ST12 م قیمت روز : 280,000 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 12 قیمت روز : 285,000 | 2.8 % -
نبشی سایز 12 شش متری قیمت روز : 163,000 | 0.6 % +
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 12 قیمت روز : 285,000 | 1.8 % +
ورق استیل نسوز 8 میل 310s قیمت روز : 3,000,001 | 0 % +
کیان فولاد
ورود

ورق اسیدشویی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مبارکه عرض 1000
267,000 -12.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول w22
ورق اسیدشویی 3 میل st37 مبارکه عرض 1000
267,000 -31.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 مبارکه عرض 1250
267,000 -31.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل st37 مبارکه عرض 1000
266,000 -31.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مبارکه عرض 1250
265,000 -32.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 مبارکه عرض 1250
264,000 -32.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غرب عرض 1000
264,000 -32.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غرب عرض 1000
264,000 -32.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 مبارکه عرض 1000
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 مبارکه عرض 1250
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 مبارکه عرض 1000
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 مبارکه عرض 1250
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غرب عرض 1000
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 غرب عرض 1000
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 غرب عرض 1250
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 غرب عرض 1000
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 غرب عرض 1250
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید