اخبار
لوله داربستی 2میل کارخانه قیمت روز : 269,000 | 100 % +
ورق روغنی 0.90 میل ST12 م قیمت روز : 280,000 | 100 % +
لوله درزدار صنعتی ¼ 1 این قیمت روز : 269,000 | 100 % +
لوله درزدار صنعتی 4 اینچ قیمت روز : 269,000 | 100 % +
آهن اسفنجی گلگهر قیمت روز : 101,370 | 1.6 % +
ورق سیاه 3 میل برشی st37 قیمت روز : 241,000 | 5.4 % +
ورق اسیدشویی 3 میل st37 م قیمت روز : 267,000 | 31.1 % -
ورق روغنی 0.30 میل ST12 ف قیمت روز : 327,000 | 0.3 % -
تیر هاش سبک سایز 18 قیمت روز : 205,000 | 4.9 % +
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 قیمت روز : 261,500 | 33.8 % -
کیان فولاد
ورود

ورق آلیاژی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق ضد سایش 10 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 10 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 12 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 12 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 15 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 15 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 20 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 20 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 25 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 25 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق آلیاژی 15 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
450,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 15 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 12 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
440,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 12 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 10 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
435,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 10 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 20 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
370,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 20 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 25 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
350,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 25 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 30 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
350,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 30 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 50 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
320,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 50 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 40 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
305,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 40 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 15 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
290,006 -153.1 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 15 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 20 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
282,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 20 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 25 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
282,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 25 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 30 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
282,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 30 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 6 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 6 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 8 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 8 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 10 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 10 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 12 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 12 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 15 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 15 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 15 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
266,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 15 1.5 A283Gr-C
ورق آلیاژی 8 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
265,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 8 1.5 A283Gr-C
ورق آلیاژی 12 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
264,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 12 1.5 A283Gr-C
ورق آلیاژی 6 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
263,004 -34.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 6 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 15میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
263,004 -179.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 15 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 8 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
261,004 -181.2 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 8 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 10 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
261,004 -181.2 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 10 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 12 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
261,004 -181.2 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 12 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 6 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
255,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 6 1.5 A283Gr-C
ورق آلیاژی 10 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
252,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 10 1.5 A283Gr-C
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید