اخبار
لوله جدار چاهی 12 اینچ 5 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غر قیمت روز : 264,000 | 32.6 % -
قوطی بگیر 2 میل 20*20 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
ورق سیاه 30 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 3 % +
ورق آلیاژی 15 میل فابریک قیمت روز : 450,007 | 0 % -
ورق ضد سایش 20 میل فابریک قیمت روز : 730,006 | 0 % -
ورق استیل نگیر 1.5 عرض 12 قیمت روز : 1,170,001 | 0 % +
تیر هاش سنگین سایز 22 قیمت روز : 415,000 | 2.4 % +
لوله مانیسمان 3 اینچ رده قیمت روز : 20,467,890 | 100 % +
لوله داربستی 2.5 میل کارخ قیمت روز : 259,000 | 100 % +
کیان فولاد
ورود

ورق آلیاژی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق ضد سایش 10 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 10 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 12 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 12 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 15 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 15 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 20 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 20 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 25 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 25 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق آلیاژی 15 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
450,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 15 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 12 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
440,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 12 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 10 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
435,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 10 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 20 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
370,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 20 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 25 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
350,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 25 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 30 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
350,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 30 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 50 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
320,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 50 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 40 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
305,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 40 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 15 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
290,006 -153.1 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 15 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 20 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
282,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 20 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 25 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
282,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 25 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 30 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
282,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 30 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 6 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 6 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 8 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 8 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 10 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 10 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 12 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 12 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 15 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 15 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 15 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
266,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 15 1.5 A283Gr-C
ورق آلیاژی 8 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
265,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 8 1.5 A283Gr-C
ورق آلیاژی 12 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
264,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 12 1.5 A283Gr-C
ورق آلیاژی 6 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
263,004 -34.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 6 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 15میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
263,004 -179.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 15 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 8 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
261,004 -181.2 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 8 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 10 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
261,004 -181.2 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 10 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 12 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
261,004 -181.2 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 12 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 6 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
255,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 6 1.5 A283Gr-C
ورق آلیاژی 10 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
252,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 10 1.5 A283Gr-C
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید