اخبار
ورق استیل نسوز 2 میل 310s قیمت روز : 3,000,001 | 0 % +
ورق استیل نگیر 1.25 عرض 1 قیمت روز : 1,180,001 | 0 % +
ورق سیاه 3 میل برشی st37 قیمت روز : 241,000 | 5.4 % +
ناودانی 18 سنگین 12 متری قیمت روز : 200,000 | 0.7 % +
ورق استیل نسوز 10 میل 310 قیمت روز : 3,000,001 | 0 % +
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 12 قیمت روز : 285,000 | 1.8 % +
تیرآهن ذوب سایز 20 قیمت روز : 44,500,000 | 0.4 % +
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
ورق آلیاژی 12 میل برشی ST قیمت روز : 261,004 | 181.2 % -
تیر هاش سبک سایز 20 قیمت روز : 225,000 | 2.2 % +
کیان فولاد
ورود

نبشی و ناودانی آهن

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۹/۱۱
محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ناودانی 20 سنگین 12 متری
239,000 0.4 %
ناب تبریز
انبار تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 8 سنگین 12 متری
205,000 12.2 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 18 سنگین 12 متری
200,000 0.7 %
ناب تبریز
انبار تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
نبشی سایز 3 شش متری
189,000 2.1 %
فولاد نستا
تهران
۱۴:۰۴ 2.5 شاخه ST37
ناودانی 16 سنگین 12 متری
184,000 1.6 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 12 سنگین 12 متری
182,000 0.5 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 14 سنگین 12 متری
182,000 0.5 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 10 سنگین 12 متری
181,000 0.6 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 6 سبک 6 متری
176,000 1.7 %
ناب تبریز
انبار تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 8 سبک 6 متری
176,000 2.3 %
گروه شکفته
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 14 سبک 12 متری
174,000 0.6 %
گروه شکفته
تهران
۱۰:۳۹ شاخه ST37
ناودانی 16 سبک 12 متری
174,000 0.6 %
گروه شکفته
تهران
۱۰:۳۹ شاخه ST37
ناودانی 10 سبک 6 متری
173,000 0.6 %
گروه شکفته
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 12 سبک 6 متری
173,000 0 %
گروه شکفته
تهران
۱۱:۱۸ شاخه ST37
نبشی سایز 5 شش متری
165,000 1.2 %
آریان فولاد
تهران
۱۴:۰۴ 5 شاخه ST37
نبشی سایز 7 شش متری
165,000 -1.2 %
آریان فولاد
تهران
۱۰:۳۹ 7 شاخه ST37
نبشی سایز 4 شش متری
164,000 0.6 %
فولاد نستا
تهران
۱۰:۳۹ 4 شاخه ST37
نبشی سایز 6 شش متری
163,000 0.6 %
آریان فولاد
تهران
۱۰:۳۹ 6 شاخه ST37
نبشی سایز 12 شش متری
163,000 0.6 %
آونگان نوید
تهران
۱۰:۳۹ 12 شاخه ST37
نبشی سایز 8 شش متری
161,000 1.6 %
آونگان نوید
تهران
۱۰:۳۹ 8 شاخه ST37
نبشی سایز 10 شش متری
161,000 1.6 %
آونگان نوید
تهران
۱۰:۳۹ 10 شاخه ST37

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید