اخبار
ورق آلیاژی 6 میل برشی ST5 قیمت روز : 263,004 | 34.6 % -
ورق اسیدشویی 2 میل st37 م قیمت روز : 266,000 | 31.6 % -
ورق سیاه 15 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 5.7 % +
لوله تست آب 3 اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق استیل نسوز 5 میل 310s قیمت روز : 3,000,001 | 0 % +
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 100 قیمت روز : 280,000 | 3.2 % -
تیرآهن ذوب سایز 18 قیمت روز : 34,400,000 | 0.3 % +
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 قیمت روز : 258,000 | 35.7 % -
میلگرد آجدار 28 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 قیمت روز : 261,500 | 33.8 % -
کیان فولاد
ورود

تیرآهن

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
تیرآهن ذوب سایز 30
84,500,000 0.2 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 27
68,700,000 2 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 24
60,900,000 -0.7 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 22
52,200,000 -0.2 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 20
44,500,000 0.4 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 18
34,400,000 0.3 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 16
28,700,000 1.4 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 14
24,900,000 0.4 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 12
23,300,000 1.3 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید