اخبار
آهن اسفنجی صبا قیمت روز : 101,370 | 1.6 % +
ورق استیل نسوز 2 میل 310s قیمت روز : 3,000,001 | 0 % +
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 10 قیمت روز : 308,000 | 1 % +
ورق سیاه 20 میل فابریک st قیمت روز : 257,000 | 3.1 % +
لوله تست آب 3 اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
ناودانی 8 سبک 6 متری قیمت روز : 176,000 | 2.3 % +
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 10 قیمت روز : 289,000 | 1 % -
تیر هاش سنگین سایز 24 قیمت روز : 425,000 | 1.2 % -
ورق آجدار 4 میل st37 مبار قیمت روز : 315,001 | 100 % +
کیان فولاد
ورود

تیرآهن

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
تیرآهن ذوب سایز 30
84,500,000 0.2 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 27
68,700,000 2 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 24
60,900,000 -0.7 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 22
52,200,000 -0.2 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 20
44,500,000 0.4 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 18
34,400,000 0.3 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 16
28,700,000 1.4 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 14
24,900,000 0.4 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
تیرآهن ذوب سایز 12
23,300,000 1.3 %
ذوب آهن اصفه
تهران
۱۴:۰۳ شاخه ST37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۵

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید