اخبار
تیر هاش سبک سایز 28 قیمت روز : 380,000 | 1.3 % -
ورق روغنی 0.80 میل ST12 م قیمت روز : 279,000 | 0.7 % +
نبشی سایز 10 شش متری قیمت روز : 161,000 | 1.6 % +
لوله جدار چاهی 12 اینچ 5 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
میلگرد آجدار 14 بافق یزد قیمت روز : 158,300 | 1.3 % +
تیرآهن ذوب سایز 22 قیمت روز : 52,200,000 | 0.2 % -
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غر قیمت روز : 264,000 | 32.6 % -
تیرآهن ذوب سایز 18 قیمت روز : 34,400,000 | 0.3 % +
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 12 قیمت روز : 285,000 | 2.8 % -
ورق سیاه 10 میل برشی st37 قیمت روز : 230,000 | 6.1 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن پروفیل z