اخبار
تیر هاش سنگین سایز 16 قیمت روز : 205,000 | 4.9 % +
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 12 قیمت روز : 275,000 | 2.5 % -
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 10 قیمت روز : 279,000 | 2.9 % -
تیر هاش سنگین سایز 14 قیمت روز : 230,000 | 2.2 % +
ورق آلیاژی 40 میل فابریک قیمت روز : 305,006 | 0 % -
تیر هاش سنگین سایز 12 قیمت روز : 385,000 | 7.8 % -
ورق ضد سایش 15 میل فابریک قیمت روز : 730,006 | 0 % -
میلگرد آجدار 18 میانه قیمت روز : 156,500 | 1.6 % +
لوله درزدار صنعتی 3 اینچ قیمت روز : 269,000 | 100 % +
نبشی سایز 8 شش متری قیمت روز : 161,000 | 1.6 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن ورق