اخبار
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 قیمت روز : 261,500 | 33.8 % -
ناودانی 14 سنگین 12 متری قیمت روز : 182,000 | 0.5 % +
ناودانی 10 سنگین 12 متری قیمت روز : 181,000 | 0.6 % +
میلگرد آجدار 22 ابهر قیمت روز : 156,500 | 2.2 % +
لوله داربستی 2.5 میل کارخ قیمت روز : 259,000 | 100 % +
قوطی بگیر 2 میل 60*60 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
ورق گالوانیزه 3 عرض 1000 قیمت روز : 312,000 | 1 % -
ورق آجدار 2 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 10 قیمت روز : 275,000 | 2.5 % -
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن لوله مانیسمان