اخبار
میلگرد آجدار 28 میانه قیمت روز : 156,500 | 1.6 % +
ورق روغنی 0.80 میل ST12 م قیمت روز : 279,000 | 0.7 % +
ورق آلیاژی 10 میل برشی A5 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ورق سیاه 20 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 3 % +
ورق آلیاژی 15میل برشی ST5 قیمت روز : 263,004 | 179.1 % -
شمش 150*150 زنجان قیمت روز : 146,000 | 1.4 % +
تیر هاش سبک سایز 28 قیمت روز : 380,000 | 1.3 % -
تیر هاش سبک سایز 18 قیمت روز : 205,000 | 4.9 % +
ورق روغنی 1.25 میل ST12 م قیمت روز : 278,000 | 0.4 % -
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 12 قیمت روز : 285,000 | 2.8 % -
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن قوطی