اخبار
تیر هاش سبک سایز 14 قیمت روز : 225,000 | 2.2 % -
ورق اسیدشویی 3 میل st37 م قیمت روز : 267,000 | 31.1 % -
تیرآهن ذوب سایز 24 قیمت روز : 60,900,000 | 0.7 % -
نبشی سایز 10 شش متری قیمت روز : 161,000 | 1.6 % +
قوطی 3 میل 50*50 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ قیمت روز : 17,200,000 | 100 % +
ورق اسیدشویی 3 میل st37 م قیمت روز : 267,000 | 31.1 % -
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
لوله جدار چاهی 10 اینچ 4 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
شمش 150*150 آذربایجان قیمت روز : 145,800 | 0.5 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن توری و فنس