اخبار
ناودانی 8 سبک 6 متری قیمت روز : 176,000 | 2.3 % +
ورق روغنی 1 میل ST12 چینی قیمت روز : 269,000 | 0.4 % -
ورق ضد سایش 15 میل فابریک قیمت روز : 730,006 | 0 % -
لوله تست آب ¼ 1 اینچ 2.5 قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق آلیاژی 12 میل برشی A2 قیمت روز : 264,006 | 0 % -
قوطی 3 میل 40*40 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
میلگرد آجدار 25 ابهر قیمت روز : 156,500 | 2.2 % +
ورق آجدار 5 میل st37 گیلا قیمت روز : 360,001 | 100 % +
میلگرد آجدار 16 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 قیمت روز : 258,000 | 35.7 % -
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن چهارپهلو