اخبار
ناودانی 14 سبک 12 متری قیمت روز : 174,000 | 0.6 % +
تیر هاش سنگین سایز 16 قیمت روز : 205,000 | 4.9 % +
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 10 قیمت روز : 285,000 | 6 % -
تیر هاش سبک سایز 28 قیمت روز : 380,000 | 1.3 % -
تیر هاش سبک سایز 18 قیمت روز : 205,000 | 4.9 % +
ورق آجدار 5 میل st37 گیلا قیمت روز : 360,001 | 100 % +
لوله اسپیرال 28 اینچ 10 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ناودانی 8 سبک 6 متری قیمت روز : 176,000 | 2.3 % +
تیر هاش سبک سایز 14 قیمت روز : 225,000 | 2.2 % -
ورق آلیاژی 15میل برشی ST5 قیمت روز : 263,004 | 179.1 % -
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن چهارپهلو