اخبار
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 380,001 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 10 قیمت روز : 289,000 | 1 % -
ورق آلیاژی 10 میل برشی A5 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
تیر هاش سبک سایز 30 قیمت روز : 470,000 | 3.2 % -
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
ورق اسیدشویی 2 میل st37 م قیمت روز : 266,000 | 31.6 % -
شمش 150*150 زنجان قیمت روز : 146,000 | 1.4 % +
ورق سیاه 12 میل فابریک st قیمت روز : 265,000 | 1.1 % -
ورق روغنی 1 میل ST12 مبار قیمت روز : 274,000 | 0.4 % +
ورق آلیاژی 15میل برشی ST5 قیمت روز : 263,004 | 179.1 % -
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن پروفیل z