اخبار
لوله مانیسمان 1 اینچ رده قیمت روز : 5,600,000 | 100 % +
لوله جدار چاهی 8 اینچ 4 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
قوطی 4 میل 50*50 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
میلگرد آجدار 16 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
ورق آلیاژی 50 میل فابریک قیمت روز : 320,006 | 0 % -
ورق سیاه 2 میل برشی st37 قیمت روز : 230,000 | 27.8 % -
ورق آلیاژی 8 میل برشی ST5 قیمت روز : 261,004 | 181.2 % -
ناودانی 16 سنگین 12 متری قیمت روز : 184,000 | 1.6 % +
میلگرد آجدار 22 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
ورق سیاه 3 میل برشی st37 قیمت روز : 241,000 | 5.4 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن پروفیل z