اخبار
لوله تست آب ¾ اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 12 قیمت روز : 279,000 | 2.9 % -
آهن اسفنجی صبا قیمت روز : 101,370 | 1.6 % +
قوطی 2 میل 20*20 شش متری قیمت روز : 243,000 | 2.9 % +
ناودانی 8 سنگین 12 متری قیمت روز : 205,000 | 12.2 % +
ورق سیاه 4 میل برشی st37 قیمت روز : 241,000 | 5.4 % +
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 10 قیمت روز : 298,000 | 0.3 % +
ورق استیل بگیر 0.8 عرض 10 قیمت روز : 721,000 | 0.1 % +
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
میلگرد آجدار 18 بافق یزد قیمت روز : 157,000 | 1.3 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن پروفیل z