اخبار
ناودانی 12 سنگین 12 متری قیمت روز : 182,000 | 0.5 % +
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 10 قیمت روز : 308,000 | 1 % +
ناودانی 16 سبک 12 متری قیمت روز : 174,000 | 0.6 % +
لوله مانیسمان 12 اینچ رده قیمت روز : 177,800,500 | 100 % +
لوله مانیسمان 1 اینچ رده قیمت روز : 5,600,000 | 100 % +
ورق رنگی سفید 0.48 عرض 12 قیمت روز : 329,000 | 0.6 % -
آهن اسفنجی اردکان قیمت روز : 101,370 | 1.6 % +
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 12 قیمت روز : 285,000 | 1.8 % +
ورق روغنی 2 میل ST12 مبار قیمت روز : 280,000 | 1.1 % -
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غر قیمت روز : 264,000 | 32.6 % -
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن ورق