اخبار
میلگرد آجدار 18 ابهر قیمت روز : 156,500 | 2.2 % +
ورق آجدار 3 میل st37 گیلا قیمت روز : 360,001 | 100 % +
ورق آلیاژی 15 میل برشی A5 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ناودانی 6 سبک 6 متری قیمت روز : 176,000 | 1.7 % +
ناودانی 10 سنگین 12 متری قیمت روز : 181,000 | 0.6 % +
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 12 قیمت روز : 279,000 | 1.1 % -
ناودانی 12 سبک 6 متری قیمت روز : 173,000 | 100 % +
ورق استیل نسوز 10 میل 310 قیمت روز : 3,000,001 | 0 % +
تیر هاش سبک سایز 28 قیمت روز : 380,000 | 1.3 % -
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 10 قیمت روز : 285,000 | 1.4 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن ورق