اخبار
ورق استیل نگیر 4 عرض 1500 قیمت روز : 1,150,001 | 0 % +
ورق سیاه 40 میل فابریک st قیمت روز : 252,000 | 3.6 % +
ورق سیاه 15 میل برشی st37 قیمت روز : 233,000 | 4.7 % +
تیر هاش سنگین سایز 12 قیمت روز : 385,000 | 7.8 % -
ورق استیل نگیر 1 عرض 1250 قیمت روز : 1,180,001 | 0 % +
ورق روغنی 1 میل ST12 چینی قیمت روز : 269,000 | 0.4 % -
قوطی 4 میل 60*60 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
ورق آلیاژی 6 میل برشی A51 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غ قیمت روز : 260,000 | 34.6 % -
ورق آلیاژی 12 میل فابریک قیمت روز : 440,007 | 0 % -
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن ورق