اخبار
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 380,001 | 100 % +
لوله درزدار صنعتی 2 اینچ قیمت روز : 269,000 | 100 % +
ورق روغنی 1 میل ST12 مبار قیمت روز : 274,000 | 0.4 % +
ورق روغنی 0.30 میل ST12 ف قیمت روز : 327,000 | 0.3 % -
ورق سیاه 12 میل فابریک st قیمت روز : 265,000 | 1.1 % -
میلگرد آجدار 25 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
ورق سیاه 5 میل برشی st37 قیمت روز : 239,000 | 5.9 % +
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مب قیمت روز : 265,000 | 32.1 % -
لوله اسپیرال 36 اینچ 10 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ناودانی 16 سنگین 12 متری قیمت روز : 184,000 | 1.6 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن میلگرد