اخبار
لوله جدار چاهی 12 اینچ 5 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
لوله مانیسمان 2 اینچ رده قیمت روز : 10,800,000 | 100 % +
ورق سیاه 15 میل فابریک st قیمت روز : 270,000 | 0 % -
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غ قیمت روز : 260,000 | 34.6 % -
نبشی سایز 8 شش متری قیمت روز : 161,000 | 1.6 % +
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 12 قیمت روز : 328,000 | 0.3 % -
تیر هاش سبک سایز 30 قیمت روز : 470,000 | 3.2 % -
شمش 125*125 یزد قیمت روز : 146,500 | 1 % +
ورق سیاه 25 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 3 % +
ورق استیل بگیر 1 عرض 1000 قیمت روز : 715,500 | 0.1 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن میلگرد