اخبار
شمش 150*150 آذربایجان قیمت روز : 145,800 | 0.5 % +
قوطی بگیر 2 میل 50*50 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
ورق آلیاژی 6 میل برشی A28 قیمت روز : 255,006 | 0 % -
ورق استیل نگیر 0.8 عرض 12 قیمت روز : 1,180,001 | 0 % +
ورق سیاه 25 میل فابریک st قیمت روز : 248,000 | 2 % +
ورق آجدار 2 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
نبشی سایز 7 شش متری قیمت روز : 165,000 | 1.2 % -
ورق آلیاژی 8 میل برشی A51 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ورق آجدار 6 میل st37 مبار قیمت روز : 380,001 | 100 % +
ورق رنگی آبی 0.50 عرض 125 قیمت روز : 352,000 | 0.3 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن لچکی