اخبار
لوله جدار چاهی 14 اینچ 5 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق استیل نگیر 1.25 عرض 1 قیمت روز : 1,180,001 | 0 % +
ورق آلیاژی 15 میل برشی A5 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ورق سیاه 5 میل برشی st37 قیمت روز : 239,000 | 5.9 % +
قوطی 3 میل 40*40 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
ورق سیاه 3 میل برشی st37 قیمت روز : 241,000 | 5.4 % +
ورق روغنی 1 میل ST12 مبار قیمت روز : 272,000 | 0.7 % +
نبشی سایز 7 شش متری قیمت روز : 165,000 | 1.2 % -
میلگرد آجدار 20 بافق یزد قیمت روز : 157,000 | 1.3 % +
ورق استیل نگیر 0.6 عرض 12 قیمت روز : 1,190,001 | 0 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن لوله درز دار 6 متری