اخبار
ورق سیاه 15 میل برشی st37 قیمت روز : 233,000 | 4.7 % +
تیر هاش سنگین سایز 20 قیمت روز : 225,000 | 15.6 % +
شمش 150*150 زنجان قیمت روز : 146,000 | 1.4 % +
ورق روغنی 1.25 میل ST12 ف قیمت روز : 271,000 | 2.6 % -
میلگرد آجدار 20 بافق یزد قیمت روز : 157,000 | 1.3 % +
لوله تست آب 2 اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 10 قیمت روز : 289,000 | 1 % -
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0. قیمت روز : 357,000 | 1.7 % +
ورق سیاه 20 میل فابریک st قیمت روز : 257,000 | 3.1 % +
ورق سیاه 12 میل فابریک st قیمت روز : 265,000 | 1.1 % -
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن لوله درز دار 6 متری