اخبار
تیرآهن ذوب سایز 27 قیمت روز : 68,700,000 | 2 % +
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 قیمت روز : 276,000 | 2.2 % -
قوطی 4 میل 50*50 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 380,001 | 100 % +
ورق استیل بگیر 0.8 عرض 12 قیمت روز : 721,000 | 0.1 % +
لوله تست آب 4 اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 12 قیمت روز : 279,000 | 2.9 % -
ورق سیاه 15 میل برشی st37 قیمت روز : 233,000 | 4.7 % +
میلگرد آجدار 25 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
تیر هاش سبک سایز 20 قیمت روز : 225,000 | 2.2 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن لوله درز دار 6 متری