اخبار
لوله داربستی 2میل کارخانه قیمت روز : 269,000 | 100 % +
ورق سیاه 50 میل فابریک st قیمت روز : 275,000 | 10.9 % +
ورق استیل بگیر 0.5 عرض 12 قیمت روز : 741,000 | 0.1 % -
ناودانی 12 سبک 6 متری قیمت روز : 173,000 | 100 % +
آهن اسفنجی صبا قیمت روز : 101,370 | 1.6 % +
میلگرد آجدار 25 میانه قیمت روز : 156,500 | 1.6 % +
ورق آجدار 5 میل st37 گیلا قیمت روز : 360,001 | 100 % +
ورق روغنی 0.80 میل ST12 م قیمت روز : 280,000 | 100 % +
لوله جدار چاهی 10 اینچ 4 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق سیاه 15 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 5.7 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن قوطی