اخبار
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 12 قیمت روز : 275,000 | 2.5 % -
ورق آلیاژی 8 میل برشی A28 قیمت روز : 265,006 | 0 % -
ورق سیاه 15 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 5.7 % +
تیرآهن ذوب سایز 20 قیمت روز : 44,500,000 | 0.4 % +
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 10 قیمت روز : 285,000 | 6 % -
لوله تست آب 6 اینچ 3 میل قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق آجدار 6 میل st37 گیلا قیمت روز : 350,001 | 100 % +
میلگرد آجدار 22 ابهر قیمت روز : 156,500 | 2.2 % +
لوله جدار چاهی 8 اینچ 4 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
میلگرد آجدار 28 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن تسمه