اخبار
ورق استیل بگیر0.5 عرض 100 قیمت روز : 726,000 | 0.1 % +
ورق روغنی 0.50 میل ST12 م قیمت روز : 285,000 | 0.7 % -
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مب قیمت روز : 265,000 | 32.1 % -
ورق آلیاژی 50 میل فابریک قیمت روز : 320,006 | 0 % -
تیر هاش سنگین سایز 12 قیمت روز : 385,000 | 7.8 % -
ورق آلیاژی 12 میل برشی A5 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 قیمت روز : 258,000 | 35.7 % -
ورق سیاه 2 میل برشی st37 قیمت روز : 224,000 | 27.7 % -
ورق آلیاژی 20 میل فابریک قیمت روز : 370,007 | 0 % -
لوله تست آب 6 اینچ 3 میل قیمت روز : 271,000 | 100 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

جدول وزنی تیرآهن