اخبار
ورق استیل نگیر 1.25 عرض 1 قیمت روز : 1,180,001 | 0 % +
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ قیمت روز : 6,750,000 | 100 % +
لوله تست آب ½ 1 اینچ 2.5 قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 125 قیمت روز : 280,000 | 3.2 % -
تیر هاش سبک سایز 22 قیمت روز : 420,000 | 2.4 % -
میلگرد آجدار 20 ابهر قیمت روز : 156,500 | 2.2 % +
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ قیمت روز : 8,600,000 | 100 % +
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 قیمت روز : 261,500 | 33.8 % -
ورق روغنی 0.60 میل ST12 ف قیمت روز : 273,000 | 0.4 % -
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 10 قیمت روز : 308,000 | 1 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید