اخبار
ناودانی 16 سبک 12 متری قیمت روز : 174,000 | 0.6 % +
ورق آلیاژی 20 میل فابریک قیمت روز : 282,006 | 0 % -
میلگرد آجدار 25 بافق یزد قیمت روز : 157,000 | 1.3 % +
ورق ضد سایش 20 میل فابریک قیمت روز : 730,006 | 0 % -
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 10 قیمت روز : 279,000 | 2.9 % -
قوطی 3 میل 30*30 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
لوله داربستی 2میل کارخانه قیمت روز : 269,000 | 100 % +
تیر هاش سبک سایز 22 قیمت روز : 420,000 | 2.4 % -
ناودانی 14 سنگین 12 متری قیمت روز : 182,000 | 0.5 % +
لوله مانیسمان 10 اینچ رده قیمت روز : 148,137,500 | 100 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید