اخبار
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 قیمت روز : 261,500 | 33.8 % -
ورق استیل نگیر 1.25 عرض 1 قیمت روز : 1,180,001 | 0 % +
میلگرد آجدار 22 بافق یزد قیمت روز : 157,000 | 1.3 % +
لوله داربستی 2میل کارخانه قیمت روز : 269,000 | 100 % +
لوله اسپیرال 28 اینچ 10 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
نبشی سایز 3 شش متری قیمت روز : 189,000 | 2.1 % +
ورق آلیاژی 25 میل فابریک قیمت روز : 350,007 | 0 % -
لوله تست آب ¼ 1 اینچ 2.5 قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق آلیاژی 15 میل برشی A2 قیمت روز : 266,006 | 0 % -
قوطی بگیر 2 میل 20*20 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
کیان فولاد
ورود

ورق فولادی

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق ضد سایش 10 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 10 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 12 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 12 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 15 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 15 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 20 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 20 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق ضد سایش 25 میل فابریک هاردوکس عرض 2000
730,006 -0 %
هاردوکس
تهران
۱۰:۳۹ 25 2 فابریک Brinell hardness 450
ورق آلیاژی 15 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
450,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 15 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 12 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
440,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 12 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 10 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
435,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 10 2 فابریک CK45
ورق آجدار 5 میل st37 مبارکه عرض 1500
400,001 0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۱:۱۷ 5 1.5 رول ST37
ورق آجدار 2 میل st37 مبارکه عرض 1000
400,001 0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۱:۱۷ 2 1 رول ST37
ورق آجدار 2 میل st37 مبارکه عرض 1250
400,001 0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۱:۱۷ 2 1.25 رول ST37
ورق آجدار 3 میل st37 مبارکه عرض 1250
400,001 0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۱:۱۷ 3 1.25 رول ST37
ورق آجدار 3 میل st37 مبارکه عرض 1000
400,001 0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۱:۱۷ 3 1 رول ST37
ورق آجدار 3 میل st37 مبارکه عرض 1500
380,001 0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۱:۱۷ 3 1.5 رول ST37
ورق آجدار 6 میل st37 مبارکه عرض 1500
380,001 0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۱:۱۷ 6 1.5 رول ST37
ورق آلیاژی 20 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
370,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 20 2 فابریک CK45
ورق رنگی آبی 0.60 عرض 1250 هفت الماس
365,000 0 %
هفت الماس
تهران
۱۱:۱۷ 0.6 1.25 رول
ورق آجدار 3 میل st37 گیلان عرض 1050
360,001 0 %
فولاد گیلان
تهران
۱۱:۱۷ 3 1.05 رول ST37
ورق آجدار 4 میل st37 گیلان عرض 1050
360,001 0 %
فولاد گیلان
تهران
۱۱:۱۷ 4 1.05 رول ST37
ورق آجدار 5 میل st37 گیلان عرض 1050
360,001 0 %
فولاد گیلان
تهران
۱۱:۱۷ 5 1.05 رول ST37
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.50 عرض 1250 مبارکه
357,000 1.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 0.5 1.25 رول
ورق رنگی قرمز 0.50 عرض 1250 مبارکه
353,000 0.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 0.5 1.25 رول
ورق رنگی آبی 0.50 عرض 1250 مبارکه
352,000 0.3 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1.25 رول
ورق آلیاژی 25 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
350,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 25 2 فابریک CK45
ورق آلیاژی 30 میل فابریک CK45 اکسین عرض 2000
350,007 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 30 2 فابریک CK45
ورق آجدار 6 میل st37 گیلان عرض 1050
350,001 0 %
فولاد گیلان
تهران
۱۱:۱۷ 6 1.05 رول ST37
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 1250 بهمن
332,000 0 %
فولاد بهمن
انبار تهران
۱۱:۱۷ 0.48 1.25 رول
ورق رنگی آبی 0.48 عرض 1250 بهمن
332,000 0 %
فولاد بهمن
تهران
۱۱:۱۷ 0.48 1.25 رول
ورق رنگی نارنجی 0.48 عرض 1250 هفت الماس
331,000 -0.3 %
هفت الماس
تهران
۱۴:۰۳ 0.48 1.25 رول
ورق رنگی آبی 0.48 عرض 1250 هفت الماس
329,000 0 %
هفت الماس
تهران
۱۱:۱۷ 0.48 1.25 رول
ورق رنگی سفید 0.48 عرض 1250 هفت الماس
329,000 -0.6 %
هفت الماس
تهران
۱۴:۰۳ 0.48 1.25 رول
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 1250 هفت الماس
328,000 -0.3 %
هفت الماس
تهران
۱۴:۰۳ 0.48 1.25 رول
ورق روغنی 0.30 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
327,000 -0.3 %
فولاد غرب آس
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.3 1 رول ST12
ورق آلیاژی 50 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
320,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 50 2 فابریک ST52
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1250 تاراز
316,000 1.6 %
تاراز
تهران
۱۴:۰۳ 0.4 1.25 رول
ورق آجدار 4 میل st37 مبارکه عرض 1500
315,001 0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۱:۱۷ 4 1.5 رول ST37
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1000 کاشان
315,000 1 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.4 1 رول
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1250 کاشان
314,000 0.6 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.4 1.25 رول
ورق گالوانیزه 3 عرض 1000 شهریار تبریز
312,000 -1 %
شهریار تبریز
انبار تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 شهریار تبریز
310,000 2.9 %
شهریار تبریز
انبار تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 شهریار تبریز
310,000 2.9 %
شهریار تبریز
انبار تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان
308,000 1 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.45 1 رول
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان
308,000 1 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.45 1.25 رول
ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 شهریار تبریز
306,000 -3.6 %
فولاد شهریار
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول
ورق آلیاژی 40 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
305,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 40 2 فابریک ST52
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز
303,000 1 %
تاراز
تهران
۱۴:۰۳ 2 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 کاشان
298,000 0.3 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 کاشان
298,000 0.3 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1.25 رول
ورق گالوانیزه 1.8 عرض 1000 تاراز
297,000 -1.3 %
تاراز
تهران
۱۰:۳۹ 1.8 1 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 تاراز
295,000 1 %
تاراز
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 تاراز
295,000 1 %
تاراز
تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1.25 رول
ورق آلیاژی 15 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
290,006 -153.1 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 15 2 فابریک ST52
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 هفت الماس
289,000 -1 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.5 1 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 هفت الماس
289,000 -1 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.5 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1250 تاراز
285,000 1.8 %
تاراز
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1000 روی اندود
285,000 -6 %
روی اندود کا
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.48 1 رول
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1000 تاراز
285,000 1.4 %
تاراز
تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1 رول
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1250 روی اندود
285,000 -2.8 %
روی اندود کا
تهران
۱۰:۳۹ 0.48 1.25 رول
ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1250
285,000 -0.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 0.5 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1000
284,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1 رول ST12
ورق آلیاژی 20 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
282,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 20 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 25 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
282,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 25 2 فابریک ST52
ورق آلیاژی 30 میل فابریک ST52 اکسین عرض 2000
282,006 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۰:۳۹ 30 2 فابریک ST52
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1250 تاراز
282,000 1.1 %
تاراز
تهران
۱۴:۰۳ 0.7 1.25 رول
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 شهریار تبریز
280,000 -3.2 %
شهریار تبریز
انبار تهران
۱۰:۳۹ 2.5 1.25 رول
ورق روغنی 0.80 میل ST12 مبارکه عرض 1000
280,000 0 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۱:۱۷ 0.8 1 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 مبارکه عرض 1000
280,000 0 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۱:۱۷ 0.9 1 رول ST12
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 شهریار تبریز
280,000 -3.2 %
شهریار تبریز
تهران
۱۰:۳۹ 2.5 1 رول
ورق روغنی 2 میل ST12 مبارکه عرض 1250
280,000 -1.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 2 1.25 رول ST12
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1000 هفت الماس
279,000 -2.9 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.6 1 رول
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1250 هفت الماس
279,000 -2.9 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.6 1.25 رول
ورق روغنی 0.70 میل ST12 مبارکه عرض 1000
279,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.7 1 رول ST12
ورق روغنی 0.80 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.7 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.8 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.4 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.9 1.25 رول ST12
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 تاراز
279,000 -2.2 %
تاراز
تهران
۱۰:۳۹ 1.5 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 1250 هفت الماس
279,000 -1.1 %
هفت الماس
تهران
۱۰:۳۹ 0.9 1.25 رول
ورق روغنی 0.70 میل ST12 مبارکه عرض 1250
279,000 0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 0.7 1.25 رول ST12
ورق آلیاژی 6 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 6 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 8 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 8 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 10 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 10 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 12 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 12 1.5 A516 gr-70
ورق آلیاژی 15 میل برشی A516 gr-70 مبارکه عرض 1500
278,007 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 15 1.5 A516 gr-70
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1000 هفت الماس
278,000 -1.4 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.8 1 رول
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1250 هفت الماس
278,000 -1.4 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.8 1.25 رول
ورق گالوانیزه 1.50 عرض 1000 کاشان
278,000 0 %
کاشان
انبار تهران
۱۱:۱۷ 1.5 1 رول
ورق روغنی 1.25 میل ST12 مبارکه عرض 1250
278,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1.25 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.5 میل ST12 مبارکه عرض 1250
278,000 -0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1.5 1.25 رول ST12
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 هفت الماس
277,000 -1.4 %
هفت الماس
تهران
۱۰:۳۹ 1.25 1.25 رول
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 هفت الماس
276,000 -2.2 %
هفت الماس
تهران
۱۰:۳۹ 1 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1000 روی اندود
275,000 -4.4 %
روی اندود کا
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.7 1 رول
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1250 روی اندود
275,000 -4.4 %
روی اندود کا
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.7 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1000 روی اندود
275,000 -2.5 %
روی اندود کا
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.8 1 رول
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1250 روی اندود
275,000 -2.5 %
روی اندود کا
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.8 1.25 رول
ورق سیاه 50 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
275,000 10.9 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 50 2 فابریک st37
ورق روغنی 1 میل ST12 مبارکه عرض 1250
274,000 0.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 1 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.60 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
273,000 -0.4 %
فولاد غرب آس
تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1.25 رول ST12
ورق روغنی 0.60 میل ST12 فولاد غرب عرض 1250
272,000 -0.4 %
فولاد غرب آس
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1 میل ST12 مبارکه عرض 1000
272,000 0.7 %
فولاد مبارکه
انبار تهران
۱۴:۰۳ 1 1 رول ST12
ورق روغنی 0.90 میل ST12 چینی عرض 1250
271,000 0.4 %
چین
تهران
۱۰:۳۹ 0.9 1.25 رول ST12
ورق روغنی 1.25 میل ST12 فولاد غرب عرض 1000
271,000 -2.6 %
فولاد غرب آس
تهران
۱۰:۳۹ 1.25 1 رول ST12
ورق سیاه 15 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
270,000 -0 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 15 2 فابریک st37
ورق روغنی 1 میل ST12 چینی عرض 1250
269,000 -0.4 %
چین
تهران
۱۴:۰۳ 1 1.25 رول ST12
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مبارکه عرض 1000
267,000 -12.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول w22
ورق اسیدشویی 3 میل st37 مبارکه عرض 1000
267,000 -31.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 مبارکه عرض 1250
267,000 -31.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق آلیاژی 15 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
266,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 15 1.5 A283Gr-C
ورق اسیدشویی 2 میل st37 مبارکه عرض 1000
266,000 -31.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول ST37
ورق آلیاژی 8 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
265,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 8 1.5 A283Gr-C
ورق سیاه 12 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
265,000 -1.1 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 12 2 فابریک st37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مبارکه عرض 1250
265,000 -32.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول w22
ورق آلیاژی 12 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
264,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 12 1.5 A283Gr-C
ورق اسیدشویی 2 میل st37 مبارکه عرض 1250
264,000 -32.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غرب عرض 1000
264,000 -32.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غرب عرض 1000
264,000 -32.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول ST37
ورق آلیاژی 6 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
263,004 -34.6 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 6 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 15میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
263,004 -179.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 15 1.5 رول ST52
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 مبارکه عرض 1000
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 مبارکه عرض 1250
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 مبارکه عرض 1000
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 مبارکه عرض 1250
261,500 -33.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق آلیاژی 8 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
261,004 -181.2 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 8 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 10 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
261,004 -181.2 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 10 1.5 رول ST52
ورق آلیاژی 12 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500
261,004 -181.2 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 12 1.5 رول ST52
ورق اسیدشویی 2 میل w22 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2 میل st37 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غرب عرض 1000
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غرب عرض 1250
260,000 -34.6 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 غرب عرض 1000
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 غرب عرض 1250
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول w22
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 غرب عرض 1000
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول ST37
ورق اسیدشویی 2.5 میل st37 غرب عرض 1250
258,000 -35.7 %
فولاد غرب
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول ST37
ورق سیاه 20 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
257,000 3.1 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 20 2 فابریک st37
ورق آلیاژی 6 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
255,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 6 1.5 A283Gr-C
ورق آلیاژی 10 میل برشی A283Gr-C مبارکه عرض 1500
252,006 -0 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 10 1.5 A283Gr-C
ورق سیاه 30 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
252,000 3.6 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 30 2 فابریک st37
ورق سیاه 40 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
252,000 3.6 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 40 2 فابریک st37
ورق سیاه 25 میل فابریک st37 اکسین عرض 2000
248,000 2 %
فولاد اکسین
تهران
۱۴:۰۳ 25 2 فابریک st37
ورق سیاه 15 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 5.7 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 15 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 20 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 3 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 20 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 25 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 3 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 25 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 30 میل فابریک st37 کاویان عرض 1500
247,500 3 %
فولاد کاویان
تهران
۱۴:۰۳ 30 1.5 فابریک st37
ورق سیاه 3 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
241,000 5.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 3 1.5 رول st37
ورق سیاه 4 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
241,000 5.4 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 4 1.5 رول st37
ورق سیاه 5 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
239,000 5.9 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 5 1.5 رول st37
ورق سیاه 12 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
234,000 5.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 12 1.5 رول st37
ورق سیاه 15 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
233,000 4.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 15 1.5 رول st37
ورق سیاه 6 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
230,000 6.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 6 1.5 رول st37
ورق سیاه 8 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
230,000 4.3 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 8 1.5 رول st37
ورق سیاه 10 میل برشی st37 مبارکه عرض 1500
230,000 6.1 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۴:۰۳ 10 1.5 رول st37
ورق سیاه 2 میل برشی st37 مبارکه عرض 1000
230,000 -27.8 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول st37
ورق سیاه 2 میل برشی st37 مبارکه عرض 1250
224,000 -27.7 %
فولاد مبارکه
تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول st37

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید