اخبار
ورق استیل بگیر 1 عرض 1000 قیمت روز : 715,500 | 0.1 % +
لوله تست آب 2 اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
شمش 150*150 اصفهان قیمت روز : 145,500 | 0.7 % +
ورق آلیاژی 15 میل فابریک قیمت روز : 450,007 | 0 % -
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غ قیمت روز : 260,000 | 34.6 % -
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 12 قیمت روز : 279,000 | 1.1 % -
لوله اسپیرال 64 اینچ 15 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
تیر هاش سنگین سایز 14 قیمت روز : 230,000 | 2.2 % +
ورق سیاه 15 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 5.7 % +
ناودانی 14 سبک 12 متری قیمت روز : 174,000 | 0.6 % +
کیان فولاد
ورود

ناودانی آهن

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ناودانی 20 سنگین 12 متری
239,000 0.4 %
ناب تبریز
انبار تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 8 سنگین 12 متری
205,000 12.2 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 18 سنگین 12 متری
200,000 0.7 %
ناب تبریز
انبار تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 16 سنگین 12 متری
184,000 1.6 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 12 سنگین 12 متری
182,000 0.5 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 14 سنگین 12 متری
182,000 0.5 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 10 سنگین 12 متری
181,000 0.6 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 6 سبک 6 متری
176,000 1.7 %
ناب تبریز
انبار تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 8 سبک 6 متری
176,000 2.3 %
گروه شکفته
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 14 سبک 12 متری
174,000 0.6 %
گروه شکفته
تهران
۱۰:۳۹ شاخه ST37
ناودانی 16 سبک 12 متری
174,000 0.6 %
گروه شکفته
تهران
۱۰:۳۹ شاخه ST37
ناودانی 10 سبک 6 متری
173,000 0.6 %
گروه شکفته
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 12 سبک 6 متری
173,000 0 %
گروه شکفته
تهران
۱۱:۱۸ شاخه ST37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید