اخبار
نبشی سایز 6 شش متری قیمت روز : 163,000 | 0.6 % +
ورق سیاه 15 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 5.7 % +
لوله اسپیرال 64 اینچ 15 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق استیل نگیر 5 عرض 1500 قیمت روز : 1,150,001 | 0 % +
شمش 150*150 آذربایجان قیمت روز : 145,800 | 0.5 % +
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 12 قیمت روز : 308,000 | 1 % +
ورق سیاه 12 میل فابریک st قیمت روز : 265,000 | 1.1 % -
ورق آلیاژی 15 میل فابریک قیمت روز : 450,007 | 0 % -
لوله جدار چاهی 8 اینچ 4 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق رنگی نارنجی 0.48 عرض قیمت روز : 331,000 | 0.3 % -
کیان فولاد
ورود

ناودانی آهن

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ناودانی 20 سنگین 12 متری
239,000 0.4 %
ناب تبریز
انبار تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 8 سنگین 12 متری
205,000 12.2 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 18 سنگین 12 متری
200,000 0.7 %
ناب تبریز
انبار تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 16 سنگین 12 متری
184,000 1.6 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 12 سنگین 12 متری
182,000 0.5 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 14 سنگین 12 متری
182,000 0.5 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 10 سنگین 12 متری
181,000 0.6 %
البرز غرب
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 6 سبک 6 متری
176,000 1.7 %
ناب تبریز
انبار تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 8 سبک 6 متری
176,000 2.3 %
گروه شکفته
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 14 سبک 12 متری
174,000 0.6 %
گروه شکفته
تهران
۱۰:۳۹ شاخه ST37
ناودانی 16 سبک 12 متری
174,000 0.6 %
گروه شکفته
تهران
۱۰:۳۹ شاخه ST37
ناودانی 10 سبک 6 متری
173,000 0.6 %
گروه شکفته
تهران
۱۴:۰۴ شاخه ST37
ناودانی 12 سبک 6 متری
173,000 0 %
گروه شکفته
تهران
۱۱:۱۸ شاخه ST37
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید