اخبار
میلگرد آجدار 22 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
ورق استیل بگیر 1 عرض 1250 قیمت روز : 711,000 | 0.1 % +
ورق استیل نگیر 0.8 عرض 12 قیمت روز : 1,180,001 | 0 % +
تیرآهن ذوب سایز 16 قیمت روز : 28,700,000 | 1.4 % +
ورق آلیاژی 30 میل فابریک قیمت روز : 282,006 | 0 % -
قوطی 4 میل 80*80 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 10 قیمت روز : 308,000 | 1 % +
لوله تست آب ½ اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
قوطی بگیر 2 میل 50*50 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
ورق روغنی 2 میل ST12 مبار قیمت روز : 280,000 | 1.1 % -
کیان فولاد
ورود