اخبار
لوله تست آب ¾ اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
لوله تست آب 6 اینچ 3 میل قیمت روز : 271,000 | 100 % +
قوطی بگیر 2 میل 30*30 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
لوله اسپیرال 48 اینچ 12 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
قوطی 2 میل 50*50 شش متری قیمت روز : 243,000 | 2.9 % +
ورق سیاه 50 میل فابریک st قیمت روز : 275,000 | 10.9 % +
ناودانی 8 سبک 6 متری قیمت روز : 176,000 | 2.3 % +
میلگرد آجدار 22 ابهر قیمت روز : 156,500 | 2.2 % +
ورق استیل نگیر 0.8 عرض 12 قیمت روز : 1,180,001 | 0 % +
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 قیمت روز : 310,000 | 2.9 % +
کیان فولاد
ورود