اخبار
ورق سیاه 20 میل فابریک st قیمت روز : 247,500 | 3 % +
ورق روغنی 1 میل ST12 چینی قیمت روز : 269,000 | 0.4 % -
تیر هاش سبک سایز 14 قیمت روز : 225,000 | 2.2 % -
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 12 قیمت روز : 298,000 | 0.3 % +
میلگرد آجدار 22 ابهر قیمت روز : 156,500 | 2.2 % +
ورق سیاه 2 میل برشی st37 قیمت روز : 224,000 | 27.7 % -
ورق آجدار 4 میل st37 گیلا قیمت روز : 360,001 | 100 % +
ورق ضد سایش 20 میل فابریک قیمت روز : 730,006 | 0 % -
لوله درزدار صنعتی 2 اینچ قیمت روز : 269,000 | 100 % +
میلگرد آجدار 28 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
کیان فولاد
ورود