اخبار
ورق آلیاژی 30 میل فابریک قیمت روز : 350,007 | 0 % -
لوله اسپیرال 36 اینچ 10 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
لوله تست آب 1 اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 قیمت روز : 310,000 | 2.9 % +
ورق اسیدشویی 3 میل st37 غ قیمت روز : 260,000 | 34.6 % -
تیر هاش سنگین سایز 20 قیمت روز : 225,000 | 15.6 % +
قوطی بگیر 2 میل 20*20 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
میلگرد آجدار 16 بافق یزد قیمت روز : 158,300 | 1.3 % +
لوله تست آب ¼ 1 اینچ 2.5 قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق آلیاژی 6 میل برشی ST5 قیمت روز : 263,004 | 34.6 % -
کیان فولاد
ورود