اخبار
ورق استیل بگیر 1 عرض 1000 قیمت روز : 715,500 | 0.1 % +
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 10 قیمت روز : 308,000 | 1 % +
ورق استیل بگیر0.5 عرض 100 قیمت روز : 726,000 | 0.1 % +
ورق استیل نگیر 3 عرض 1500 قیمت روز : 1,150,001 | 0 % +
قوطی بگیر 2 میل 20*20 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
ورق آلیاژی 20 میل فابریک قیمت روز : 282,006 | 0 % -
ورق آلیاژی 8 میل برشی A28 قیمت روز : 265,006 | 0 % -
ورق روغنی 0.70 میل ST12 م قیمت روز : 279,000 | 0.4 % -
ورق آلیاژی 8 میل برشی A51 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ورق سیاه 2 میل برشی st37 قیمت روز : 224,000 | 27.7 % -
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن نبشی