اخبار
تیر هاش سنگین سایز 30 قیمت روز : 425,000 | 1.2 % +
ورق رنگی آبی 0.48 عرض 125 قیمت روز : 332,000 | 100 % +
لوله اسپیرال 64 اینچ 15 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
ورق اسیدشویی 3 میل st37 م قیمت روز : 267,000 | 31.1 % -
آهن اسفنجی اردکان قیمت روز : 101,370 | 1.6 % +
آهن اسفنجی نیریز قیمت روز : 101,370 | 1.6 % +
ورق سیاه 30 میل فابریک st قیمت روز : 252,000 | 3.6 % +
نبشی سایز 5 شش متری قیمت روز : 165,000 | 1.2 % +
شمش 150*150 آذربایجان قیمت روز : 145,800 | 0.5 % +
آهن اسفنجی میانه قیمت روز : 101,370 | 1.6 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن لوله مانیسمان