اخبار
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 10 قیمت روز : 285,000 | 6 % -
ورق رنگی قرمز 0.50 عرض 12 قیمت روز : 353,000 | 0.6 % +
ورق روغنی 0.50 میل ST12 م قیمت روز : 284,000 | 0.4 % -
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 380,001 | 100 % +
قوطی بگیر 2 میل 30*30 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
ورق روغنی 0.90 میل ST12 چ قیمت روز : 271,000 | 0.4 % +
ورق روغنی 0.90 میل ST12 م قیمت روز : 279,000 | 0.4 % +
لوله تست آب ¾ اینچ 2.5 می قیمت روز : 271,000 | 100 % +
میلگرد آجدار 22 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
تیر هاش سنگین سایز 20 قیمت روز : 225,000 | 15.6 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن توری و فنس