اخبار
قوطی بگیر 2 میل 60*60 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
لوله درزدار صنعتی 4 اینچ قیمت روز : 269,000 | 100 % +
ورق آجدار 2 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 10 قیمت روز : 279,000 | 2.9 % -
ورق استیل بگیر 0.6 عرض 10 قیمت روز : 732,000 | 100 % +
لوله اسپیرال 36 اینچ 10 م قیمت روز : 275,000 | 100 % +
لوله درزدار صنعتی ¼ 1 این قیمت روز : 269,000 | 100 % +
ناودانی 16 سنگین 12 متری قیمت روز : 184,000 | 1.6 % +
نبشی سایز 6 شش متری قیمت روز : 163,000 | 0.6 % +
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 قیمت روز : 310,000 | 2.9 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن توری و فنس