اخبار
تیر هاش سبک سایز 28 قیمت روز : 380,000 | 1.3 % -
ورق آجدار 2 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
ورق آجدار 4 میل st37 گیلا قیمت روز : 360,001 | 100 % +
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 12 قیمت روز : 332,000 | 100 % +
ورق اسیدشویی 2 میل st37 م قیمت روز : 266,000 | 31.6 % -
قوطی بگیر 2 میل 40*40 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
ورق آلیاژی 8 میل برشی ST5 قیمت روز : 261,004 | 181.2 % -
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 قیمت روز : 258,000 | 35.7 % -
لوله جدار چاهی 14 اینچ 4 قیمت روز : 275,000 | 100 % +
تیر هاش سبک سایز 30 قیمت روز : 470,000 | 3.2 % -
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

محاسبه وزن توری و فنس